คนขับแท็กซี่

นิสัยที่ดีๆของคนขับแท็กซี่

อาชีพคนขับรถแท็กซี่ นับว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีความอดทนอย่างมาก การนั่งขับรถเป็นเวลานานๆ บางครั้งอาจจะเกินกว่า 12-24 ชั่วโมงก็ยังมี ในแต่ละวันอันตรายและปัญหาต่างๆที่อาจพบเจอมีมากมาย การเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆจึงจำเป็นต้องมี เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิด

คนขับแท็กซี่

สารบัญ เลือกอ่านได้


ความรอบคอบก่อนออกขับรถแท็กซี่

รถที่ต้องวิ่งอยู่บนถนนทั้งวัน คนขับรถกับรถที่ขับก็เหมือนเพื่อน มากกว่าที่จะเป็นเพียงรถที่ขับออกไปเท่านั้น การตรวจสอบสภาพรถที่ขับเป็นประจำจะช่วยให้ลดปัญหาต่างๆลงไปได้เป็นจำนวนมาก

แบตเตอรี่ สิ่งสำคัญมากที่รถต้องมีกำลังไฟจากแบตเตอรี่ การตรวจสอบ ขั้วแบต ประจุไฟฟ้าต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอๆไม่ให้ขาด


ระบบไฟ การตรวจสอบระบบไฟต่างๆไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟถอย ตำแหน่งไฟเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่ายังทำงานได้ปรกติ ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเรื่องสัญญาณไฟเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นมาได้ การตรวจสอบ ป้องกันไว้แต่แรก จะช่วยลดความเสียหายลงไปได้อย่างมาก

น้ำมันเครื่อง การที่รถแท็กซี่วิ่งอยู่บนถนนในแต่ละวันเป็นระยะทางที่ไกลมาก น้ำมันเครื่องซึ่งมีอายุการใช้งานโดยนับจากระยะของรถที่เคลื่อนที่ การตรวจสอบไม่ยาก อย่าให้น้ำมันเครื่องต่ำเกินไป ความเสียหายจะมากมายหากน้ำมันเครื่องของรถแท็กซี่ต่ำเกินไป

น้ำ น้ำระบายความร้อนหรือน้ำหล่อเย็น ควรมีการตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอ และควรมีสำรองไว้ในรถประมาณ 1.5ลิตรเสมอๆ น้ำหล่อเย็นขาดความร้อนของรถขึ้น นั้นคือหายนะของรถแท็กซี่

เบรก หมั่นตรวจสอบเบรกรถแท็กซี่เสมอๆ และสังเกตุระยะเบรกในระหว่างขับรถอีกด้วย การทดสอบเบรกเบื้องต้นเป็นเรื่องไม่ยาก เหยียบเบรกให้จนสุดแล้วสังเกตุว่า ไม่ควรมีลักษณะยุบตัวเกินไปและยังต้องมีแรงต้านเล็กๆจากก้านเบรก ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ต้องนำรถเข้าหาช่างซ่อมทันที

แรงดันลมยาง ลมยางเป็นสิ่งสำคัญมากๆลมยางมีผลกับรถหลายอย่าง ทั้งทำให้รถกินน้ำมัน หรือทำให้การขับขี่ไม่ทรงตัวที่ดีพอ และยังมีความเสี่ยงที่ยางอาจจะระเบิดได้อีกด้วย

เครื่องยนต์ การหัดฟังเสียงเครื่องรถที่เราขับ จะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นที่ดีที่สุด โดยถ้ามีเสียงที่ผิดแปลกออกไปจากปรกติแม้เพียงเล็กน้อย ต้องตรวจสอบหาสาเหตุแต่เนิ่นๆทันที ความเสียหายของรถแท็กซี่ อาจมาจากความเสียหายเพียงเล็กน้อยของเครื่องยนต์ แก้ไขส่วนที่เสียน้อยๆดีกว่าเสียหายขนาดใหญ่

คนขับแท็กซี่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

การที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสาร ที่เรียกใช้บริการแท็กซี่ ความตื่นตัวเป็นสิ่งสำคัญ อุบัติเหตุอาจเกิดได้ตลอดเวลา ถ้าคนขับรถไม่ตื่นตัว ง่วงนอน หรือเชื่องช้าในเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัว

คนขับแท็กซี่โดยส่วนใหญ่ทำงานหนักมาก ขับรถเป็นเวลานานๆ อาการง่วง ซึมจึงเกิดขึ้นได้เสมอๆ อาการเหล่านี้ทำให้การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันลดลงไปได้ ดังนั้นถ้ารู้ตัวว่า ง่วงนอน เหนื่อย หรือไม่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้ว นั้นคือถึงเวลาที่ต้องพักผ่อน

รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีโดยสามารถนึกถึงถนนก่อนที่จะใช้GPS

การรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีโดยไม่ต้องอาศัย GPS จะเป็นผู้ขับแท็กซี่ที่ดี ในสมัยก่อนที่ไม่มีGPSนำทางนั้น คนขับแท็กซี่ทุกคน ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้เส้นทางการเดินทางที่รวดเร็ว เพราะการเรียกรถแท็กซี่ในสมัยก่อนนั้น ใช้การต่อรองราคาคาสแท็กซี่ เป็นราคาตายตัว แท็กซี่ที่ไม่รู้จักเส้นทางจะทำให้ต้นทุนการเดินทางแพง เพราะไม่รู้จักทางลัดต่างๆ ทำให้การเดินทางในแต่ละครั้งอาจจะไกลมาก

ปัจจุบัน มีการนำทางด้วย GPS คนขับแท็กซี่ก็ยังต้องรู้จักเส้นทางต่างๆเป็นอย่างดีอีกเช่นกัน ด้วยหลายกรณีอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทาง ที่สั้นและเร็วกว่านั้นเอง ด้วยอาจมีเหตุบางอย่างที่ทำให้การเดินทางล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทางอาจทำให้การเดินทางได้ไวขึ้น ประหยัดต้นทุน ประหยัดค่าเดินทางให้กับผู้โดยสารได้

คนขับแท็กซี่ต้องเป็นคนที่อารมณ์มั่นคง

ในแต่ละวัน ผู้ขับแท็กซี่ต้องเจอกับผู้โดยสารหลากหลายประเภท ซึ่งอาจจะเป็นผู้โดยสารที่มีนิสัยดี หรืออาจจะเป็นผู้โดยสารที่นิสัยไม่ดี ความเหนื่อยล้าอาจทำให้อารมณ์ของคนขับแท็กซี่ผันแปรได้ง่ายๆ ความผันแปรนี้ถ้าไม่มั่นคงอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆระหว่างคนขับกับผู้โดยสารได้อย่างไม่ยากเย็น จึงจำเป็นต้องมีความมั่นคงในอารมณ์เสมอๆ

ขับรถกะดึกต้องระวังตัวตลอดเวลา

กลางคืนยามวิกาล คนขับรถแท็กซี่หลายคนชอบขับรถในเวลากลางคืน ซึ่งในเวลากลางคืนรถบนถนนน้อย ทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว แต่เวลากลางคืนเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ต้องพักผ่อน ความง่วงนอนเป็นเหตุของอุบัติเหตุ คนขับแท็กซี่ต้องไม่ฝืนขับต่อไปในขณะที่ง่วงนอน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ในขณะเดียวกัน คนขับรถแท็กซี่กลางคืน ไม่ควรใส่เครื่องประดับที่หรูหรา ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการชิงทรัพย์ได้ เป็นปัญหาร้ายแรงตามมา การป้องกันไว้แต่แรกด้วยการไม่สวมใส่เครื่องประดับราคาแพง จะเป็นการลดความเสี่ยงของคนขับรถแท็กซี่ลงไปได้

การบริการที่ดีในทุกๆการเดินทาง

แท็กซี่ที่ดีต้องบริการผู้โดยสารดี สร้างความประทับใจในทุกๆครั้งที่มีการเรียกใช้บริการ การบริการที่ดีจะสร้างความประทับใจให้กับวงการรถแท็กซี่โดยรวม และยังอาจทำให้ผู้โดยสารประทับใจ ให้เงินทิปกับคนขับแท็กซี่ การให้เงินพิเศษนี้บ่อยครั้งเป็นจำนวนมากกว่าค่าโดยสารเสียอีก นั้นคือผลแห่งการบริการที่ดีประทับใจ แท็กซี่ที่ดีต้องมาพร้อมกับการบริการที่ดี

สรุป นิสัยที่แท็กซี่ต้องมีติดตัวเอาไว้

อาชีพขับแท็กซี่ ความละเอียดรอบคอบ เป็นสิ่งที่ทำให้แท็กซี่สามารถสร้างรายได้ในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี การดูแลบำรุงรักษารถที่ขับเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความประทับใจของผู้โดยสารเป็นสิ่งที่ทำให้ คนขับแท็กซี่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวตลอดไปได้


บทความ


https://www.keeptaxisalive.org/blog/10-safe-driving-tips-for-taxi-drivers/

Scroll to Top