เหมารถไปต่างจังหวัด บริการ24 ชั่วโมง

เหมารถไปต่างจังหวัด การเดินทางที่สะดวกสบาย ไม่ต้องขับรถด้วยตัวเอง เหมารถแท็กซี่ หรือ เหมารถตู้ไปต่างจังหวัด จะมีความแตกต่างกันอยู่หลายประการ

แท็กซี่ taxi เหมารถไปต่างจังหวัด ที่เดินทางได้ทันที

การเดินทางด้วยรถแท็กซี่โดยมากจะเน้นที่ความรวดเร็วของการเดินทาง รถแท็กซี่เหมาไปต่างจังหวัด สามารถเดินทางได้ทันที ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะรถเขียวเหลืองซึ่งเจ้าของจะขับด้วยตัวเอง สามารถออกเดินทางได้ทันที นั้นคือความสะดวกของการเหมารถแท็กซี่ไปต่างจังหวัด

ไปต่างจังหวัด เหมารถแท็กซี่ไม่ต้องต้องจองล่วงหน้า

พร้อมเดินทางทันทีที่ต้องการเดินทาง เรามีรถพร้อมออกเดินทางได้ทันที หรือ ด่วนพิเศษ โดยไม่ต้องจองรถล่วงหน้า เข้ารับผู้โดยสารได้ภายใน 1 ชั่วโมง และออกเดินทางทันที

รถแท็กซี่เหมาไปต่างจังหวัดคิดราคายังไง

ราคาค่าบริการเริ่มคิดกิโลเมตรละ 10.50 บาท ค่าบริการ 100 บาท ราคายังไม่รวม ค่าทางด่วนพิเศษ สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ ทันที

รถเหมาไปต่างจังหวัด

ข้อดี เหมารถตู้ไปต่างจังหวัด นั่งได้จำนวนมาก

การเดินทางโดย เหมารถตู้ไปต่างจังหวัด นับว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกและประหยัด สามารถมีผู้โดยสารไปด้วยจำนวนมาก และยังรวมถึงขนสัมภาระได้อีกจำนวนมาก ด้วยขนาดรถที่ใหญ่ 9-15ที่นั่ง

รถตู้มีหลายประเภท ทั้งแบบธรรมดา และ VIP ราคาจะแตกต่างกันอย่างมาก เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาพร้อมในรถตู้ VIP จึงทำให้มีราคาที่สูง

ข้อเสียของการเหมารถตู้ไปต่างจังหวัด คือ

ต้องจองล่วงหน้าทั้งสิ้น รถตู้จะต้องมีการจองล่วงหน้าและมีการมัดจำเสมอ จึงทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ทันทีแบบรถแท็กซี่ที่สามารถออกเดินทางได้ทันที ไม่ต้องจองล่วงหน้า ไม่ต้องมัดจำ ถ้าเป็นการเดินทางแบบเร่งด่วน รถแท็กซี่จะเหมาสมกว่ารถตู้

รถตู้เช่ากรุงเทพมหานคร

เหมารถตู้ไปต่างจังหวัด

Scroll to Top